Kiên Giang hơn 16.633 tỷ đồng đầu tư vào Thành phố Hà Tiên

Với mục tiêu đến năm 2030, tốc độ phát triển kinh tế đạt 8 %/năm, GRDP bình quân đầu người: 9.500 ÷10.000 USD, Kim ngạch xuất - nhập khẩu đạt trên 400 triệu USD, tổng vốn đầu tư phát triển bình quân trên 2.500 tỷ đồng/năm.

Hà Tiên được tỉnh xác định là một trong những trung tâm kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng về đối nội và đối ngoại, có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế cửa khẩu, thúc đẩy giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường bộ giữa tỉnh Kiên Giang nói riêng, Việt Nam nói chung với nước bạn Campuchia.

Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Tiên hiện có tổng cộng 325 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng nguồn vốn đăng ký là 16.633 tỷ đồng, có 36 dự án với tổng vốn đầu tư là 4.441 tỷ đồng, quy mô 780 ha, chủ yếu là các dự án dịch vụ du lịch, phát triển đô thị; có 29 dự án đã đi vào hoạt động với vốn đăng ký 2.308 tỷ đồng, quy mô 431 ha; 05 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, vốn đăng ký 2.078 tỷ đồng, quy mô 319,42 ha và 02 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Trong đó, có 28 dự án đầu tư trong phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, với nguồn vốn đầu tư khoảng 3.445 tỷ đồng, quy mô 424 ha; có 23 dự án đã đi vào hoạt động, vốn đăng ký 1.621,49 tỷ đồng, quy mô 166,55 ha, 03 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, vốn đăng ký 1.769,11 tỷ đồng, quy mô 228,22 ha và 02 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

(Nguồn: vanhien.vn)