Giải trí theo cách của bạn
Đăng ký ngay

Giới thiệu dịch vụ

1. Quizgame là cổng giải trí cung cấp các gameshow dạng trả lời câu hỏi về các lĩnh vực trong cuộc sống, cung cấp kiến thức về âm nhạc, các gameshow liên quan đến giải trí….

2. Giá cước

- 3.000đ/ngày

3. Hướng dẫn

- Để đăng ký dịch vụ soạn: DK gửi 5104

- Để hủy dịch vụ soạn: HUY gửi 5104