• Bắc Ninh - miền đất văn hiến, nơi lịch sử quyện vào huyền sử, rực rỡ hội hè. Con người nơi đây mang vẻ đẹp hào hoa, lịch lãm, sống trọng nghĩa trọn tình, trước sau như một.